Entertainment and Event Management – Wyższa Szkoła Gospodarki

0

Szkoła: Wyższa Szkoła Gospodarki
Kierunek: Entertainment and Event Management (studia podyplomowe)
Liczba godzin: 180 (2 semestry)
Miejsce zajęć: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, Bydgoszcz
Czesne: 3400 zł

Przemysły czasu wolnego należą dziś do najszybciej rozwijających się sektorów. Dynamiczny rozwój usług związanych z organizacją czasu wolnego rodzi potrzebę zastosowania narzędzi umożliwiających efektywne i innowacyjne zarządzanie projektami eventowymi. Ponadto event staje się dziś ważną formą reklamy, dynamicznie rozwija się turystyka konferencyjna, pracodawcy coraz częściej szukają nowych form integracji pracowników. Rynek usług eventowych w Polsce nie jest jeszcze nasycony, zatem umiejętności i wiedza w profesjonalnym wymiarze wciąż są rzadkie i – dzięki swojej specyfice – w ostatnim czasie coraz częściej poszukiwane.

Oferta skierowana jest w szczególności do osób zainteresowanych poznaniem narzędzi do efektywnego i profesjonalnego zarządzania imprezami na pograniczu branż związanych z kulturą, sztuką, rekreacją, turystyką, wypoczynkiem i biznesem. Rynek pracy w zakresie event managementu rozwija się w Polsce dopiero od kilku lat. Ów rozwój należy łączyć przede wszystkim z rozkwitem branży integracyjnej i turystyką konferencyjną. Event staje się również formą reklamy, po którą coraz częściej sięgają firmy czy galerie handlowe. Dlatego też istnieje zapotrzebowanie na profesjonalne usługi z zakresu entertainment and event managementu. Potencjalni klienci poszukują nowych form motywowania i integrowania swoich pracowników, wiele firm szuka innowacyjnych form reklamowania i ekspozycji swoich towarów, miasta i gminy zaczynają przywiązywać coraz większą wagę do promocji, rozumiejąc, że przełoży się to na konkretne efekty. Wraz ze wzrostem oczekiwań klientów pojawia się potrzeba na profesjonalizację tego typu usług, co otwiera wiele możliwości przed absolwentami studiów podyplomowych na kierunku „entertaiment and event management”.

Na kadrę naukowo-dydaktyczną składają się profesorowie i doktorzy związani z Wyższą Szkołą Gospodarki, współpracujący także z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą (szczególnie z Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem i Hochschule w Heilbronn). Nasi wykładowcy to także praktycy – organizatorzy eventów, znawcy rynku kultury, rekreacji i czasu wolnego.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

  1. Ekonomika czasu wolnego, kultury i rekreacji
  2. Event marketing
  3. Organizacja imprez kulturalnych
  4. Sponsoring i fundraising
  5. Organizacja eventów w biznesie
  6. Podstawy prawne działalności kulturalnej i turystycznej
  7. Badanie i analiza rynku kultury i rekreacji
  8. Zarządzanie projektem
  9. Bezpieczeństwo imprez masowych

Źródło: Strona internetowa studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Gospodarki

Udostępnij.

Napisz odpowiedź