Event Management – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

0

Szkoła: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Kierunek: Event Management (studia podyplomowe)
Miejsce zajęć: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Międzynarodowe Centrum Studiów Podyplomowych, Ostrowskiego 22, Wrocław
Czesne: 4200 zł

Podyplomowe studia “Event Management” wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Rozwijający się przemysł spotkań i rosnąca liczba spektakularnych wydarzeń wymuszają przygotowanie Event Managerów, którzy zajmą się w sposób profesjonalny organizacją wydarzeń różnej rangi. Doskonałe przygotowanie Managera Eventów do pełnienia swojej funkcji z użyciem narzędzi marketingowych oraz nowych rozwiązań technologicznych jest niezwykle cenne w pracy na tym stanowisku.

Celem studiów jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy z zakresu organizacji wydarzeń. Wartość dodaną programu studiów stanowi uzupełnienie wiedzy merytorycznej o praktyczne porady ekspertów, od lat odnoszących sukcesy w branży. Studia adresowane są do osób związanych z branżą eventową, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu profesjonalizacji działań związanych z organizacją różnego typu wydarzeń.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

  1. Turystyka biznesowa: Główne filary turystyki biznesowej. Przemysł spotkań w rozumieniu globalnym. Najsilniejsi gracze w przemyśle spotkań. Nowe trendy w turystyce biznesowej. Rodzaje instytucji tworzących przemysł spotkań.
  2. Narzędzia / metody pozyskiwania wydarzeń do danej destynacji: Uczestnictwo w stowarzyszeniach międzynarodowych. Uczestnictwo w międzynarodowych targach branżowych. Tworzenie ofert. Networking. Programy Ambasadorów. Study Tours.
  3. Zarządzanie eventami: Zagadnienia prawne eventów. Podstawy zarządzania. Zarządzanie projektem. Harmonogram działań przygotowawczych. Tworzenie budżetu wydarzenia. Techniki mierzenia efektywności ROI.
  4. Zarządzanie zespołem: Techniki zarządzania zespołem. Sposoby motywowania zespołu. Podział zadań w zespole. Project management.
  5. Użycie nowych technologii w organizacji eventów: Systemy zarządzania eventem. System rejestracji uczestników. Multimedialne prezentacje. Aplikacje na telefon. Videomapping/ pokazy multimedialne/wyposażenie multimedialne.
  6. Internet i social media w eventach: Wykorzystanie social media do promocji danego eventu.  Internet – narzędzie globalnej komunikacji.
  7. Spektakularne wydarzenia – zasady organizacji: Wydarzenia sportowe. Wydarzenia rozrywkowe. Wydarzenia kulturalne. Wydarzenia naukowe.
  8. Wystąpienia publiczne – efektywna metoda prezentacji danej  destynacji: Stworzenie prezentacji. Sztuka prezentacji. Body language.
  9. Kariera w przemyśle spotkań: Międzynarodowe stowarzyszenia i organizacje dedykowane przemysłowi spotkań. Edukacja. Stypendia. Międzynarodowe Certyfikaty.

Źródło: Strona internetowa Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu

Udostępnij.

Napisz odpowiedź