Marketing Progress: skuteczny event management

0

Tytuł projektu: Marketing Progress: skuteczny event management
Nazwa Agencji: Mind Progress Group
Kategoria Projektu: Konferencja
Liczba uczestników: 300
Lokalizacja: Kino Nowe Horyzonty i Hotel Scandic, Wrocław
Termin realizacji: 14-15 listopada 2013

Marketing Progress: skuteczny event managent to pierwsza od kilku lat konferencja na temat rynku MICE adresowana do marketerów. Jej główny cel stanowi edukacja specjalistów od public relations, marketingu i komunikacji w firmach oraz pracowników agencji związanych z tematyką wydarzenia (realizacja efektywnych projektów eventowych). Pośrednim celem konferencji było także budowanie i animowanie społeczności marketingowej w stolicy Dolnego Śląska oraz promocja miasta, nie tylko jako ważnego ośrodka do realizacji projektów eventowych, ale także posiadającego potencjał biznesowy w tym zakresie.

Przez 2 dni niemal 300 uczestników, dzięki pomocy 20 prelegentów-specjalistów z różnorodnych dziedzin, poznawało oblicza współczesnego event marketingu. Pierwszy dzień, zakończony bankietem w hotelu Scandic Wrocław, stanowił prezentację różnorodnych narzędzi przydatnych w organizacji projektów z obszaru MICE. Podczas trzech bloków mówiono m.in. o tajnikach efektywnej inżynierii eventowej, monitoringu internetu, wideo w służbie eventów, a dodatkowo, przedstawiciele klastra Creativro pokazywali także potencjał wykorzystania nowoczesnych technologii podczas realizacji różnego rodzaju wydarzeń. Drugi dzień konferencji to spotkania z ekspertami-praktykami, którzy inspirowali marketerów. Można było usłyszeć m.in. Krzysztofa Skibę, Piotra Metza, czy Marcina Gruszkę. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także prelekcje związane z organizacją wyjazdów incentive, alternatywnymi metodami finansowania eventów czy praktycznymi poradami związanymi z prawnymi aspektami funkcjonowania branży MICE. Konferencję zakończyło wystąpienie na temat badań i ewaluacji wydarzeń, które stanowiło zapowiedź kolejnej edycji Marketing Progress, zaplanowanej na 12-13 czerwca, skupiającej się tym razem na skutecznych strategiach marketingowych.

Marketing Progress: skuteczny event management był także okazją do poznania w praktyce różnorodnych rozwiązań dla branży MICE z obszaru nowoczesnych technologii, m.in.: reagujących na ruch, kinetycznych, dotykowych i mobilnych. W Kinie Nowe Horyzonty zaprezentowano także wyniki, pierwszego od dawna, badania na temat miejsca projektów eventowych w budżetach firm działających na terenie naszego kraju. Przeprowadziły je wspólnie Instytut Badawczy IPC oraz Mind Progress Group. Szczegółowe wyniki można poznać także w raporcie pokonferencyjnym „Event Marketing 2013”.

Partnerami strategicznymi wydarzenia były Event Zdrój i Endorfina Events. Konferencja opierała się na modelu partnerskim, nie sponsorskim. Każdy z partnerów angażował się w różnorodny sposób w realizację wybranych aspektów wydarzenia. Partnerami pierwszej edycji Marketing Progress byli: Kino Nowe Horyzonty, Aduma S.A., AppsWith.Us, Active Strategy, Creativro, Instytut Badawczy IPC, otodojazd.pl, studio filmowe Ikona, My Corner, Uniq Polimedia, Kinia Eventy & Catering. Patronat: Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury. Efektem konferencji jest także wideo zrealizowane przez studio filmowe Ikona, we współpracy z Mind Progress Group, na temat 5 kroków do skutecznego wykorzystania wideo w projektach eventowych.


Mind Progress Group – jedna z największych agencji marketingu zintegrowanego w Polsce Zachodniej. Jej działania koncentrują się wokół pięciu obszarów: public relations, event marketing, advertising, interactive i social media marketing. To aktualnie grono 30 specjalistów realizujących projekty i działania wizerunkowe oraz komunikacyjne dla klientów z różnorodnych branż.

Udostępnij.

Napisz odpowiedź