Organizacja wydarzeń sportowych

0

Co zyskasz?

  • Poznasz studia przypadków i autentyczne przykłady wydarzeń obejmujących różne dyscypliny sportu
  • Zyskasz uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji imprez sportowych, aspektów prawnych i współpracy z podwykonawcami
  • Poznasz charakter pracy organizatora imprez sportowych
  • Dowiesz się, gdzie i jak szukać pracy w branży sportowej
  • Poznasz specyfikę branży sportowej w Polsce

Dla kogo?

  • Przeznaczone dla osób chcących zdobyć podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku sportowym
  • Dla osób chcących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie organizacji wydarzeń sportowych
  • Dla pracowników związków sportowych, agencji eventowych i studentów, chcących związać swoją ścieżkę zawodową z działalnością w sportowej gałęzi branży eventowej

jerzy-meinkowski-fotoTrener – Jerzy Mieńkowski – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej. Menedżer Turystyki. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finalista konkursu Primus Inter Pares (organizowanego przez ZSP). Instruktor kinezygerontoprofilaktyki, łucznictwa, pływania i narciarstwa zjazdowego. Specjalista w dziedzinie turystyki sportowej i biznesowej, organizacji imprez sportowych, marketingu sportowego i szkoleń.
Ściśle współpracuje z Mateuszem Kusznierewiczem, koordynując szkolenia z rozwoju osobistego i wykłady motywacyjne prowadzone przez mistrza olimpijskiego. Nadzoruje umowy wizerunkowe żeglarza.
Zajmuje stanowisko Dyrektora Operacyjnego w firmie VMG Events, która organizuje takie imprezy sportowe jak LOTOS Polish Open, Żeglarski Puchar Trójmiasta i Baltic Sail Gdańsk. Jest członkiem zarządu Akademii Kusznierewicza, firmy organizującej regaty żeglarskie, eventy i obozy sportowe.
W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zajmował się koordynacją podróży i logistyki Reprezentacji Polski na zlecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także Polskiego Związku Żeglarskiego.


MENU Programowe (8h)

Moduł 1. Imprezy sportowe – wprowadzenie
Rynek sportu na świecie i w Polsce
Produkty rynku sportu oraz rodzaje imprez sportowych
Najważniejsze definicje
Organizacje i federacje sportowe oraz organizatorzy imprez sportowych
7 Kluczowych tematów związanych z imprezą sportową

Moduł 2. Planowanie imprezy sportowej – aspekty praktyczne
Określanie celu i idei imprezy
Wybór formy organizacyjnej, cykliczności i skali imprezy
Uczestnicy imprezy sportowej – imprezy otwarte, zamknięte, zwykłe i masowe
Dobór członków zespołu do komitetu organizacyjnego – zarządzanie pracą zespołu i efektywny podział kompetencji
Wybór podwykonawców – kryteria i najważniejsze aspekty umowy oraz metody negocjacji
Case study: Struktury organizacyjne

Moduł 3. Promocja wydarzenia sportowego
Sposoby promocji imprezy sportowej
Relacje z interesariuszami imprezy sportowej
PR imprezy sportowej i media relations
Marketing imprezy sportowej
Case Study: Ciekawe działania promujące imprezy sportowe

Moduł 4. Bezpieczeństwo imprezy sportowej
Przegląd najważniejszych ustaw i niezbędnych dokumentów, uzyskiwanie pozwoleń
Ubezpieczenie organizatora i uczestników wydarzenia
Zabezpieczenie medyczne i antydoping
Tworzenie regulaminu imprezy sportowej
Kilka słów o sportowych imprezach masowych i imprezach podwyższonego ryzyka
Case study: Trudne relacje z kibicami

Moduł 5. Budżet imprezy sportowej
Uzasadnienie biznesowe imprezy sportowej
Zasady budowania i elementy budżetu
Najważniejsze patronaty i mecenaty
Ticketing i pakiety hospitality
Wzory ofert sponsorskich i propozycje świadczeń dla partnerów, w zależności od dyscypliny
Case study: Przykłady dobrze skonstruowanych ofert sponsorskich
Warsztat: Przygotowanie oferty sponsorskiej dla losowo wybranego wydarzenia

Moduł 6. Przygotowanie imprezy sportowej
Zadania na miejscu wydarzenia
Plany są po to, żeby je zmieniać (z umiarem)
Case study: Poprawne i błędne scenariusze wybranych imprez sportowych
Etapy organizacji imprezy sportowej
Warsztat: Harmonogram działań organizacyjnych

Moduł 7. Przeprowadzenie imprezy sportowej
Rejestr ryzyk – jeśli coś może się wydarzyć, to się wydarzy – musisz być na to przygotowany
Case study: Czasami warto zamknąć dach…
Impreza sportowa z perspektywy sportowca, kibica, gościa, sponsora i dziennikarza
Logistyka przepływu informacji, dokumentów
Impreza sportowa nie kończy się wraz z ostatnim gwizdkiem


Koszt: 700,00zł netto + 23%VAT (861,00zł brutto)
Zgłoszenia i terminy: Formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora EMTG

Udostępnij.

Napisz odpowiedź