Studium Event Management – Uniwersytet Warszawski

0

Szkoła: Uniwersytet Warszawski
Kierunek: Event Management (studium podyplomowe)
Liczba godzin: 168 (2 semestry)
Miejsce zajęć: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, Warszawa
Limit miejsc: 40
Czesne: 6000 zł

Program studium powstał we ścisłej współpracy Wydziału Zarządzania i Stowarzyszenia Branży Eventowej. Podstawowym celem studium jest przekazanie szerokiej wiedzy dotyczącej event managementu (zarządzania projektami eventowymi). Zajęcia będą się koncentrowały przede wszystkim na praktycznych aspektach zawodu event managera jednak z uwzględnieniem teoretycznej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, prawa czy zarządzania projektami. Wykłady prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania oraz przez wybitnych przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych i event managerów. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Studium skierowane jest zarówno do osób, które są zainteresowane pracą w zawodzie Event Managera jak i tych, które zajmują się już organizacją wydarzeń na co dzień i chciałyby usystematyzować i poszerzyć swoje kompetencje z tego zakresu. W szczególności zajęciami powinni zainteresować się pracownicy agencji eventowych, reklamowych i PR, firm HR, pracownicy korporacji, hoteli i obiektów eventowych, przedstawiciele administracji publicznej, właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Wykłady prowadzone będą zarówno przez przedstawicieli branży eventowej: właścicieli agencji eventowych, osoby zarządzające obiektami eventowymi, specjalistów CSR oraz przez kadrę naukową Wydziału Zarządzania UW. Podzielą się oni swoją wiedzą zdobywaną przez wiele lat przy organizacji wydarzeń różnej skali w Polsce oraz za granicą.

Program studiów obejmuje następująca zagadnienia:

 1. Marketing/Komunikacja
 2. Wstęp do prawa cywilnego/administracyjnego
 3. Zarządzanie projektami/procesowe
 4. Przywództwo i zarządzanie ludźmi
 5. Prawo w marketingu i eventach
 6. Public Relations/Sponsoring
 7. Internet i social media w eventach
 8. Wystąpienia publiczne /prezentacje
 9. Psychologia i socjologia w eventach
 10. Negocjacje/Analiza konkurencji
 11. Internet i social media w eventach
 12. Brief – od kreacji do ewaluacji
 13. Charakterystyka i rodzaje eventów
 14. Event w strategii firmy
 15. Event jako narzędzie sprzedaży
 16. Event jako narzędzie HR
 17. Obiekty eventowe  – charakterystyka, wymagania, współpraca
 18. Scenotechnika: światło, dźwięk, multimedia, scenografie
 19. ROI w eventach
 20. Zarządzanie klientami/Account Management/Team Management
 21. Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe
 22. Kurs pierwszej pomocy
 23. CSR
 24. Organizacja cateringu
 25. Warsztaty organizacji imprez
 26. Incentive travel jako efektywne narzędzie biznesowe

Źródło: Strona internetowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Udostępnij.

Napisz odpowiedź